Pivnica Orechová

Výnimočné vína Vihorlatu

Výnimočná pôda a klíma, jedinečné vína

Pivnica Orechová spracováva hrozno z vlastných vinohradov pestovaných na rozlohe 54 hektárov. Vinohradnícke trate patria do Východoslovenskej vinohradníckej oblasti a sú vysadené juhozápadných svahoch pohoria Vihorlat. Vihorlatské pohorie vznikalo koncom treťohôr v dôsledku  rozsiahlej sopečnej činnosti. Geologickým základom vinohradov vo vinohradníckej obci Orechová sú preto predovšetkým vulkanické andezity.

Anno 1994

História firmy Regia TT s.r.o. – Pivnica Orechová, je pokračovaním histórie Šľachtiteľskej stanice Orechová.  Šľachtiteľská stanica ( domácimi nazývaná Šľachta) bola súčasťou Komplexného výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v  Bratislave, stanica bola v Orechovej zriadená v roku 1966. Výstavba podzemnej vinnej pivnice bola ukončená v roku 1970. V roku 2016 si pripomíname 50. výročie systemového  pestovania viniča a jeho spracovania vo vinohradníckej obci Orechová.

54 hektárov

Pivnica Orechová  pestuje vinič na rozlohe 54 hektárov. Vinohrady sú vysadené na pôvodných tratiach Šľachtiteľskej stanice  a rozdelené na 2  samostatné celky: Vinohrad Hajaš – je šľachtiteľský vinohrad vysadený v rokoch 1987 – 1988 z geneticky ozdraveného materiálu vypestovaného in vitro.

Vinohrad Orechová je vysadený v bezprostrednom okolí firmy. V súčasnej dobe je zhruba dvadsať percent tohto vinohradu pôvodný vinohrad šľachtiteľskej stanice s cennými výsadbami Frankovky modrej, Rizlingu rýnskeho a Rizlingu vlašského vysadenými v rokoch 1967-1968.  Osemdesiat percent vinohradu je revitalizovaných Pivnicou Orechová , kde boli vysadené odrody klasickej škály ale i novošľachtence z dielne pani Pospíšilovej a pána Krausa .  

Klimatické podmienky

Klimatické podmienky na Vihorlatskej pahorkatine sú významne ovplyvnené  kontinentálnym – vnútrozemským charakterom podnebia. Typickými sú horúce letá s častým deficitom zrážok a mrazivé zimy s dostatkom snehu. Dlhodobo pracuje v obci Orechová meteorologická stanica patriaca do klimatologickej siete SHMU, preto na základe reálnych meraní môžeme  vinohradnícku obec Orechová zaradiť k  najteplejším vinohradníckym oblastiam Slovenska.

Naše vína

Stránky vinártva sú vhodné len pre osoby staršie ako 18 rokov.