Vína Vihorlatu

Terroir vinohradníckej obce Orechová

Vinohradnícke trate sa rozprestierajú na juhozápadných sopečných svahoch Vihorlatských vrchov s najvyšším vrcholom Vihorlat (1076 m n.m.). Vihorlatské vrchy vytvárajú účinnú prírodnú bariéru proti prieniku studených severných vetrov, čo citeľne vplýva na klimatické pomery v Sobranskej vinohradníckej oblasti

Klimatické podmienky

Nadmorská výška vinohradníckej obce Orechová a katastra je v rozmedzí 123 – 214 m.n.m. Podnebie má výrazný kontinentálny charakter s veľmi teplým a pomerne suchým letom a chladnou zimou. Výsledkom sú priemerné ročné teploty 9 – 10 stupňov Celzia, ročný úhrn zrážok okolo 700 mm a priemerná dĺžka slnečného svitu dosahuje úctyhodných 2 100 hodín ročne. Zaujímavé sú i geologické a pôdne podmienky našej vinohradníckej oblasti, kde opäť dominuje vplyv pohoria Vihorlat, v minulosti činnej sopky. Horninou prevládajúcou v podloží je sopečný andezit. Andezit uchováva vo svojich drobných póroch cenné zásoby vody, ktorú vinič dokáže efektívne využívať.

Klimatické podmienky na Vihorlatskej pahorkatine viedli k tomu, že sa tieto oblasti nazývajú i stredoeurópskymi stepami. Rastú tu xerotermné travinné spoločenstvá , z ktorých najvýznamnejšie je spoločenstvo patriace k asociácii Festuca pseudodalmatica – Potentilla arenaria. Sekundárne sú tieto xerotermné stanovištia vhodné na pestovanie viniča.

Tieto klimatické a geologické podmienky vytvárajú špecifický terroir vinárstva Pivnice Orechová a prispievajú k výnimočnému charakteru našich vín.

Ako chutia vína spod vihorlatu?

Zažite exkurziu vinohradom, prehliadka pivníc a technológie spracovania a ochutnávku vín na jednom mieste.

Košík

Žiadne produkty v košíku.