História Vinárstva

História Vinárstva

Šľachtiteľská stanica Orechová

História firmy Regia TT s.r.o. – Pivnica Orechová, sa datuje od roku 1994 a je pokračovaním histórie Šľachtiteľskej stanice Orechová. Šľachtiteľská stanica bola súčasťou Komplexného výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave a bola v Orechovej zriadená v roku 1966.

Pivnica Orechová – Šľachtiteľská stanica

Úlohou Šľachtiteľskej stanice v Orechovej, boli systematické práce na šľachtení nových odrôd viniča vhodných pre oblasť Východoslovenskej nížiny a overovanie novošľachtencov v rámci KVÚVV i v úzkej spolupráci so slovenskou šľachtiteľkou Ing. Dorotou Pospíšilovou CSc. Nadväzujúcou úlohou bolo pestovanie sadeníc viniča potrebných pre rýchlo sa rozvíjajúce vinohradníctvo v Sobranskej vinohradníckej oblasti.

V rámci výstavby šľachtiteľskej stanice boli postupne vytvorené pestovateľské i materiálne podmienky pre realizáciu týchto zámerov. V rokoch 1967–1968 boli vysadené šľachtiteľské vinohrady s rozlohou cca 54 ha so svetovým sortimentom viniča a bolo vytvorené zázemie pre produkciu sadeníc. Dobudovaním podzemnej dvojloďovej klenbovej pivnice v roku 1970 boli dané základy i pre rozvoj profesionálneho vinárstva.

Košík

Žiadne produkty v košíku.