Spoznajte ľudí za našim vínom

Pavol Michálek

Ing. Pavol Michálek

majiteľ

Moja cesta k vinohradníctvu a vinárstvu viedla v šľapajach môjho otca Dr. Pavla Micháleka, ktorý sa hroznu a vínu profesionálne venoval na Výskumnej stanici ovocinársko – vinohradníckej ÚKSUP viac ako 30 rokov. Preto moje kroky smerovali na štúdium Vysoké zemědelské školy – Záhradníckej fakulty odbor vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici na Morave. Po skúsenostiach v štátnom podniku Vinárske závody Košice som sa rozhodol pre budovanie vlastnej cesty. Postupne som našiel odborne zdatných spolupracovníkov (dnes máme v bežnej nesezónnej prevádzke zhruba 25 stálych zamestnancov), ktorí so mnou úzko spolupracujú vo vinohradníckej oblasti, v pivničnom hospodárstve i v ekonomických a obchodných činnostiach. Významným spôsobom sa spolupodieľajú na úspechoch vín z Pivnice Orechová. Vedúcou vinohradníckej oblasti je pani Milka Bilohlávková, vinársku prevádzku riadi Ing. Eva Špakovská, ekonomický úsek vedie pani Agáta Pavlová a odbyt a logistiku májú na starosti Ľudmila Korpová a Marcela Pavelková . Úsek mechanizácie riadi Juraj Tomáš.

Marcela Pavelková, predaj

Marcela Pavelková

predaj

Ludmila Korpová, odbyt, logistika

Ludmila Korpová

odbyt, logistika

Košík

Žiadne produkty v košíku.