Ako sa nestratiť pri výbere vína

V Pivnici Orechová hodnotíme víno z hľadiska jeho výnimočnosti, senzorických vlastností a vhodnosti pre danú príležitosť. Zaujímavým kritériom pre hodnotenie vína je jeho modernosť, teda miera, do akej víno odzrkadľuje terroir svojho stanovištia.  Ku každému vínu pristupujeme vo vinárstve s rovnakou starostlivosťou a precíznosťou, pričom stále dbáme o najvyššiu kvalitu našej produkcie. Pre nás platí zásada, že víno musí v prvom rade niesť senzorické vlastnosti svojho hrozna. Kvalitné víno je to, ktoré práve vám ako výnimočnému a jedinečnému konzumentovi jednoducho chutí.

Vstupná surovina: mušt

Víno vzniká fermentáciou curku obsiahnutého v mušte. Podľa množstva cukru v litri hroznovej štavy, rozlišujeme 3 základné druhy vína:

  1. stolové vína s obsahom do 160 g cukru (nevyrábame)
  2. akostné vína bez prívlastku nad 160 g cukru
  3. akostné vína s prívlastkom s podielom cukru nad 190 g

Akostné vína s prívlastkom

Akostné víno môže mať priznaný prívlastok v tom prípade, ak obsah prírodného cukru v mušte je minimálne 190 g cukru na liter, čomu odpovedá 19 stupňov normovaného muštomeru (NM).

Prírodný cukor v mušte sa pôsobením kvasiniek mení na alkohol vo víne. Po dosiahnutí vinárom požadovaného obsahu alkoholu vo víne, pričom kvasinky spotrebujú časť alebo všetok prírodný cukor, môže časť prírodného cukru ostať vo víne ako tzv. zbytkový cukor.

Prívlastky vín podľa množstva prírodného cukru na liter muštu:

Zostatkový cukor po fermentácii

Obsah prírodného cukru v mušte, obsah alkoholu vo víne a obsah zbytkového cukru vo víne sú vzájomne úzko previazané hodnoty .  Čím má akostné víno vyšší  prívlastok (obsah cukru v mušte je vyšší), tým môže byť tento cukor vinifikovaný kvasinkami do  obsahu alkoholu, alebo  časť cukru zostane nepremenená, ako zbytkový cukor.

Podľa obsahu zbytkového cukru vo víne  delíme vína:

  1. suché – zostatkový cukor do 4 g / l
  2. polosuché – zostatkový cukor 4–10 g / l
  3. polosladké – zostatkový cukor 10–35 g / l
  4. sladké – zostatkový cukor nad 35 g / l

Potrebujete poradiť?

Zavolajte nám na 056/ 69 81 180

…alebo nám napíšte

Košík

Žiadne produkty v košíku.