Vinárstvo

Est. 1966

Vinárstvo Pivnica Orechová

Vinohrady a výroba vína sú v Pivnici Orechová úzko prepojené. Viničné hony sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti spracovateľských kapacít firmy pre výrobu bielého vína a červeného vína. Po zbere je hrozno vo veľmi krátkom čase spracované v modernej lisovni a novovybudovanej muštárni s riadeným procesom vinifikácie muštu.

Pivnica Orechova Cover

Pestovanie viniča

Šľachtiteľská stanica Orechová pestovala v šľachtiteľských vinohradoch na rozlohe 50 ha približne 150 rôznych odrôd viniča .Po prevzatí Šľachtiteľskej stanice Orechová súkromnou firmou Regia TT, s.r.o . – Pivnica Orechová bola väčšia časť šľachtiteľských vinohradov revitalizovaná a pri pestovaní viniča bol zavedený systém integrovanej produkcie. Z výsadieb šľachtiteľskej stanice bol zachovaný pôvodný vinohrad Hajaš. Tento vinohrad bol vysadený v rokoch 1987-1988 z ozdraveného materiálu vypestovaného in vitro. Rovnako boli zachované pôvodné výsadby odrôd Rizling rýnsky a vlašský a Frankovky modrej, vysadené v roku 1966 – 1967.

Podzemná pivnica

Základným článkom uskladnenia a zrenia vín sú pivničné priestory. Pivničnému hospodárstvu dominuje podzemná pivnica vybudovaná v andezitovom podloží v hĺbke 6 – 12 m, s ročnou teplotou v rozsahu 12-14 stupňov. Súčasná kapacita podzemnej pivnice je 450 000 l. Na túto pivnicu nadväzuje pivnica drevených sudov pre mikrooxidačné zrenie červených vín a bielych vín . Súčasťou pivničného hospodárstva je plniaca linka a klimatizovaný sklad pre uskladnenie nafľašovaných vín . Súčasťou podzemnej pivnice je i firemný archív.

Degustácie

Moderne vybavená degustačná miestnosť nazývaná Hodovňa poskytuje plné vybavenie pre prezentácie vín i pre oblasť vedomostnej turistiky . Má kapacitu 50 návštevníkov. Súčasťou degustácií je ponuka domácich gastronomických špecialít, ktoré majú základ v miestnom biochove prasiatok a sliepok. Program degustácií je doplnený o prehliadku blízkych vinohradov s odborným výkladom. Súčasťou programu je i exkurzia vo vinnej pivnici s degustáciou vín priamo v pôvodných podzemných priestoroch.

Výroba vína

Stará múdrosť hovorí, že 80 percent kvality vína tvorí kvalitné hrozno. Moderná technológia spracovania hrozna je nástrojom, ktorý nám umožňuje dotvoriť v našich vínach to, čo nám ponúkla príroda a terroir v podobe kvalitného hrozna.

Základom spracovania hrozna je novovybudovaná moderná lisovňa. Lisovňa ideovo vychádza z klasických postupov spracovania hrozna, uplatňovaných ešte v Šľachtiteľskej stanici Orechová. V technologickom reťazci spracovania uplatňujeme maximálne šetrné spracovanie s využitím fyzikálnych princípov a obmedzením chemizácie muštov a vína. Pri vinifikácii dodržiavame princíp spontánneho kvasenia, teda využívame pôvodné natívne kvasinky žijúce na bobuliach hrozna.

Biele víno

Hrozno bielych odrôd sa po odstopkovaní, bez mletia dobu 6 – 12 hod. maceruje v cediacich nádobách. Mušty odkaľujeme fyzikálnou cestou – ochladzovaním. Vína z našej vlastnej suroviny vyrábame prevažne metódou sur lie. Kvasný proces muštov prebieha v modernej Muštárni. Kvasenie je riadený proces, keď je v kvasných nerezových nádobách ochladzovaním udržiavaná optimálna teplota fermentovaného muštu.

Červené víno

Kvasenie modrých odrôd prebieha v tzv. vinifikátoroch . Hrozno po odstopkovaní je bez lisovania premiestnené ako rmut do vinifikátorov . Tu kvasí rmut až do úplného vykvasenia, následne je rmut vylisovaný. Technologický proces u červených vín pokračuje zrením mikrooxidáciou, teda zrením v starých dubových sudoch.

Košík

Žiadne produkty v košíku.