This is an uncacheable response. Vinárstvo - Pivnica Orechová

Vinárstvo

Est. 1966

Šľachtiteľská stanica Orechová

História firmy Regia TT s.r.o. – Pivnica Orechová, sa datuje od roku 1994 a je pokračovaním histórie Šľachtiteľskej stanice Orechová. Šľachtiteľská stanica bola súčasťou Komplexného výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave a bola v Orechovej zriadená v roku 1966.

Pivnica Orechová – Šľachtiteľská stanica

Úlohou Šľachtiteľskej stanice v Orechovej, boli systematické práce na šľachtení nových odrôd viniča vhodných pre oblasť Východoslovenskej nížiny a overovanie novošľachtencov v rámci KVÚVV i v úzkej spolupráci so slovenskou šľachtiteľkou Ing. Dorotou Pospíšilovou CSc. Nadväzujúcou úlohou bolo pestovanie sadeníc viniča potrebných pre rýchlo sa rozvíjajúce vinohradníctvo v Sobranskej vinohradníckej oblasti.

V rámci výstavby šľachtiteľskej stanice boli postupne vytvorené pestovateľské i materiálne podmienky pre realizáciu týchto zámerov. V rokoch 1967–1968 boli vysadené šľachtiteľské vinohrady s rozlohou cca 54 ha so svetovým sortimentom viniča a bolo vytvorené zázemie pre produkciu sadeníc. Dobudovaním podzemnej dvojloďovej klenbovej pivnice v roku 1970 boli dané základy i pre rozvoj profesionálneho vinárstva.

Vinárstvo Pivnica Orechová

Vinohrady a výroba vína sú v Pivnici Orechová úzko prepojené. Viničné hony sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti spracovateľských kapacít firmy pre výrobu bielého vína a červeného vína. Po zbere je hrozno vo veľmi krátkom čase spracované v modernej lisovni a novovybudovanej muštárni s riadeným procesom vinifikácie muštu.

Pivnica Orechova Cover

Pestovanie viniča

Šľachtiteľská stanica Orechová pestovala v šľachtiteľských vinohradoch na rozlohe 50 ha približne 150 rôznych odrôd viniča .Po prevzatí Šľachtiteľskej stanice Orechová súkromnou firmou Regia TT, s.r.o . – Pivnica Orechová bola väčšia časť šľachtiteľských vinohradov revitalizovaná a pri pestovaní viniča bol zavedený systém integrovanej produkcie. Z výsadieb šľachtiteľskej stanice bol zachovaný pôvodný vinohrad Hajaš. Tento vinohrad bol vysadený v rokoch 1987-1988 z ozdraveného materiálu vypestovaného in vitro. Rovnako boli zachované pôvodné výsadby odrôd Rizling rýnsky a vlašský a Frankovky modrej, vysadené v roku 1966 – 1967.

Podzemná pivnica

Základným článkom uskladnenia a zrenia vín sú pivničné priestory. Pivničnému hospodárstvu dominuje podzemná pivnica vybudovaná v andezitovom podloží v hĺbke 6 – 12 m, s ročnou teplotou v rozsahu 12-14 stupňov. Súčasná kapacita podzemnej pivnice je 450 000 l. Na túto pivnicu nadväzuje pivnica drevených sudov pre mikrooxidačné zrenie červených vín a bielych vín . Súčasťou pivničného hospodárstva je plniaca linka a klimatizovaný sklad pre uskladnenie nafľašovaných vín . Súčasťou podzemnej pivnice je i firemný archív.

Degustácie

Moderne vybavená degustačná miestnosť nazývaná Hodovňa poskytuje plné vybavenie pre prezentácie vín i pre oblasť vedomostnej turistiky . Má kapacitu 50 návštevníkov. Súčasťou degustácií je ponuka domácich gastronomických špecialít, ktoré majú základ v miestnom biochove prasiatok a sliepok. Program degustácií je doplnený o prehliadku blízkych vinohradov s odborným výkladom. Súčasťou programu je i exkurzia vo vinnej pivnici s degustáciou vín priamo v pôvodných podzemných priestoroch.

Výroba vína

Stará múdrosť hovorí, že 80 percent kvality vína tvorí kvalitné hrozno. Moderná technológia spracovania hrozna je nástrojom, ktorý nám umožňuje dotvoriť v našich vínach to, čo nám ponúkla príroda a terroir v podobe kvalitného hrozna.

Základom spracovania hrozna je novovybudovaná moderná lisovňa. Lisovňa ideovo vychádza z klasických postupov spracovania hrozna, uplatňovaných ešte v Šľachtiteľskej stanici Orechová. V technologickom reťazci spracovania uplatňujeme maximálne šetrné spracovanie s využitím fyzikálnych princípov a obmedzením chemizácie muštov a vína. Pri vinifikácii dodržiavame princíp spontánneho kvasenia, teda využívame pôvodné natívne kvasinky žijúce na bobuliach hrozna.

Biele víno

Hrozno bielych odrôd sa po odstopkovaní, bez mletia dobu 6 – 12 hod. maceruje v cediacich nádobách. Mušty odkaľujeme fyzikálnou cestou – ochladzovaním. Vína z našej vlastnej suroviny vyrábame prevažne metódou sur lie. Kvasný proces muštov prebieha v modernej Muštárni. Kvasenie je riadený proces, keď je v kvasných nerezových nádobách ochladzovaním udržiavaná optimálna teplota fermentovaného muštu.

Červené víno

Kvasenie modrých odrôd prebieha v tzv. vinifikátoroch . Hrozno po odstopkovaní je bez lisovania premiestnené ako rmut do vinifikátorov . Tu kvasí rmut až do úplného vykvasenia, následne je rmut vylisovaný. Technologický proces u červených vín pokračuje zrením mikrooxidáciou, teda zrením v starých dubových sudoch.

Náš tím

Spoznajte ľudí za našim vínom

Pavol Michálek

Ing. Pavol Michálek

majiteľ

Moja cesta k vinohradníctvu a vinárstvu viedla v šľapajach môjho otca Dr. Pavla Micháleka, ktorý sa hroznu a vínu profesionálne venoval na Výskumnej stanici ovocinársko – vinohradníckej ÚKSUP viac ako 30 rokov. Preto moje kroky smerovali na štúdium Vysoké zemědelské školy – Záhradníckej fakulty odbor vinohradníctvo a vinárstvo v Lednici na Morave. Po skúsenostiach v štátnom podniku Vinárske závody Košice som sa rozhodol pre budovanie vlastnej cesty. Postupne som našiel odborne zdatných spolupracovníkov (dnes máme v bežnej nesezónnej prevádzke zhruba 25 stálych zamestnancov), ktorí so mnou úzko spolupracujú vo vinohradníckej oblasti, v pivničnom hospodárstve i v ekonomických a obchodných činnostiach. Významným spôsobom sa spolupodieľajú na úspechoch vín z Pivnice Orechová. Vedúcou vinohradníckej oblasti je pani Milka Bilohlávková, vinársku prevádzku riadi Ing. Eva Špakovská, ekonomický úsek vedie pani Agáta Pavlová a odbyt a logistiku májú na starosti Ľudmila Korpová a Marcela Pavelková . Úsek mechanizácie riadi Juraj Tomáš.

Marcela Pavelková, predaj

Marcela Pavelková

predaj

Ludmila Korpová, odbyt, logistika

Ludmila Korpová

odbyt, logistika

Vihorlatské vrchy

Terroir vinohradníckej obce Orechová

Vinohradnícke trate sa rozprestierajú na juhozápadných sopečných svahoch Vihorlatských vrchov s najvyšším vrcholom Vihorlat (1076 m n.m.). Vihorlatské vrchy vytvárajú účinnú prírodnú bariéru proti prieniku studených severných vetrov, čo citeľne vplýva na klimatické pomery v Sobranskej vinohradníckej oblasti

Klimatické podmienky

Nadmorská výška vinohradníckej obce Orechová a katastra je v rozmedzí 123 – 214 m.n.m. Podnebie má výrazný kontinentálny charakter s veľmi teplým a pomerne suchým letom a chladnou zimou. Výsledkom sú priemerné ročné teploty 9 – 10 stupňov Celzia, ročný úhrn zrážok okolo 700 mm a priemerná dĺžka slnečného svitu dosahuje úctyhodných 2 100 hodín ročne. Zaujímavé sú i geologické a pôdne podmienky našej vinohradníckej oblasti, kde opäť dominuje vplyv pohoria Vihorlat, v minulosti činnej sopky. Horninou prevládajúcou v podloží je sopečný andezit. Andezit uchováva vo svojich drobných póroch cenné zásoby vody, ktorú vinič dokáže efektívne využívať.

Klimatické podmienky na Vihorlatskej pahorkatine viedli k tomu, že sa tieto oblasti nazývajú i stredoeurópskymi stepami. Rastú tu xerotermné travinné spoločenstvá , z ktorých najvýznamnejšie je spoločenstvo patriace k asociácii Festuca pseudodalmatica – Potentilla arenaria. Sekundárne sú tieto xerotermné stanovištia vhodné na pestovanie viniča.

Tieto klimatické a geologické podmienky vytvárajú špecifický terroir vinárstva Pivnice Orechová a prispievajú k výnimočnému charakteru našich vín.

Ako chutia vína spod vihorlatu?

Zažite exkurziu vinohradom, prehliadka pivníc a technológie spracovania a ochutnávku vín na jednom mieste.

Košík

Žiadne produkty v košíku.